Logo

Konečne aj na európskom tróne

All Blacks – novozélandská ragbyová pýcha

Juraj Mokrý - rozhodca svetového formátu

Z detského domova až do reprezentácie

O redakcii

Šéfredaktor: Rastislav Hríbik

Spolupracovníci: Petra Ázacis, Marek Balický, Martin Galajda, Patrik Pavelka, Pavol Kubiš, Tomáš Kuťka, Juraj malíček, Dominika Velická

Jazyková úprava: Martina Korbová

Art director: Ivan Števko